Přednáška – „Can the Global Trend Against Human Rights be Reversed?“

Akce
Institut pro studium strategických regionů UK
Datum konání: 3. 12. 2018

Datum: 3.12.2018 (16:30)

Místo konání: Hlavní budova FF UK (náměstí Jana Palacha 2; místnost bude upřesněna)

 

Přednáška Aryeha Neiera „Can the Global Trend Against Human Rights be Reversed?” se zaměří na sílící autoritářské a xenofobní tendence, které současnou politiku stále častěji definují. V průběhu vystoupení bude přední obránce lidských práv mj. hledat odpověď na otázku: „Je možné, aby ti, kteří mají na starost ochranu a prosazování lidských práv, znovu převzali iniciativu? Jestliže ano, co je pro to třeba udělat?“ To se zájemci dozví 3. prosince od předního obránce lidských práv, jehož jméno je úzce spjato s celou řadou klíčových organizací na podporu práv a svobod v USA i ve světě. Přednáška začíná v 16:30 v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty UK a bude probíhat v anglickém jazyce.

Organizuje FF UK; a to badatelský projekt KREAS, Centrum pro filozofii, etiku a náboženství, Institut pro studium strategických regionů, Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace s podporou Filozofického ústavu AV ČR.