Badatelské týmy

Mezinárodní sinologické centrum

Výzkumná skupina/Mezinárodní sinologické centrum vytváří infrastrukturu pro rozvoj sinologie jako akademické disciplíny věnované různým aspektům čínského jazyka a čínských dějin, kultury a společnosti s cílem přispívat k rozvoji studia Číny na Univerzitě Karlově i v širším regionu a v celoevropském měřítku. Centrum se hlásí k tradicím Pražské sinologické školy a odkazu Jaroslava Průška (1906–1980) a v tomto duchu podporuje široce koncipovaný interdisciplinární výzkum, v jehož jádru je sinologická kompetence a práce s prameny v čínském jazyce.

Projekt od roku 1997 podporuje Ťiang Ťing-kuova (Chiang Ching-kuova) nadace pro mezinárodní akademickou výměnu (CCKF) se sídlem v Taipeji na Taiwanu, významná organizace sloužící rozvoji oboru sinologie ve světovém měřítku. Centrum pravidelně pořádá mezinárodní konference, workshopy pro doktorandy a mladé badatele a přednáškové pobyty špičkových odborníků z celého světa. Přispívá také na malé výzkumné projekty a publikace sinologické literatury (odborné tituly i literární překlady). Významnou položkou v činnosti Centra je budování knihovny sinologické literatury, včetně titulů zaměřených na Taiwan, která je dnes nejvýznamnější knihovnou svého druhu ve střední Evropě. Nejbližším partnerem pražského Centra je Interuniversity Sinological Centre při Harvardově univerzitě, ve spolupráci se kterým pořádá společné konference. Na půdě Centra se každý rok koná zasedání Evropského grantového výboru CCKF, jehož členy jsou specialisté z renomovaných evropských univerzit, kteří rozhodují o doktorských a postodktorských grantech pro evropské studenty. Ředitelka centra má v tomto výboru poradní hlas.

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. (ÚDLV, FF UK)
Garant (ředitelka)
Mgr. Barbora Platzerová, Ph.D.
Vedoucí týmu
doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (FF UK)
Člen týmu
Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (FF UK)
Člen týmu
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. (OÚ AV ČR)
Člen týmu
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. (OÚ AV ČR)
Členka týmu
Mgr. Jan Vrhovski (FF UK, Univerzita v Lublani)
Člen týmu
Mgr. Kateřina Gajdošová (administrativní výpomoc)
Členka týmu

Další členové týmu

Asociovaní členové a zahraniční spolupracovníci:

Prof. David Wang (Harvardova Univerzita)
Prof. Christoph Harbsmeier (Univerzita v Oslo, emeritus)
PhDr. Zornica Kirková, Ph.D. (Berlín)

Kontaktní osoba

Mgr. Barbora Platzerová, Ph.D.