Badatelské týmy

Výzkumná skupina Identity v pohybu: jazyk, hmotná kultura, náboženství a etnicita v raném středověku

V posledních desetiletích se podstatně změnilo naše pojetí etnických i náboženských identit a jejich vzájemného vztahu. Etnicita, podobně jako náboženství, již není vnímána jako biologicky nebo kulturně stabilní identita, ale jako způsob chování – jako kulturní konstrukt vytvářený, udržovaný a předávaný diskurzem a aktivním jednáním, a v konečném důsledku vyjadřovaný jazykovými nebo nejazykovými prostředky, zejména hmotnou kulturou. Nicméně, naše znalosti o funkční interakci a vzájemné zastupitelnosti jazyka a hmotné kultury v procesu vytváření etnicity v různých sociálních, ekonomických a demografických kontextech nejsou vyvážené. Cílem výzkumné skupiny je proto řešit otázku, jak se etnicita utvářela v situacích migrace a jazykového i kulturního kontaktu v  raném středověku. Během výzkumu se dále zaměříme na vztah mezi etnicitou a dalšími typy identit, zejména náboženskou identitou. Realizace projektu (1) zahrnuje různé disciplíny, území a kontaktní situace, (2) rozvíjí srovnávací přístupy a nové metody a (3) zajišťuje organizaci několika mezinárodních konferencí. Projekt bude završen podstatnými publikačními výstupy a stabilizací vědeckého týmu, který bude mít ambice získat nadnárodní výzkumný grant.

Výroční zprávy:

VZ 2017_Identity v pohybu jazyk, hmotná kultura, náboženství a etnicita v raném středověku

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

Florin Curta (University of Florida, Gainesville, USA)
Garant/profesor
Tomáš Klír (Ústav pro archeologii)
Ondřej Tichý (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
Jan Kozák (Ústav filosofie a religionistiky)
Ivo Štefan (Ústav pro archeologii)

Další členové týmu

Doktorandi:

Jiří Dynda (Ústav filosofie a religionistiky)
Barbara Oudová Holcátová (Ústav filosofie a religionistiky)
Marie Vaňková (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
Helena Filipová (Ústav anglického jazyka a didaktiky)

Další studenti:

Jana Nováková (Ústav pro archeologii)

Externisté

Vít Boček (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Kontaktní osoba

Tomáš Klír