Vyhlášení 1. kola vnitřní soutěže v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), „Středověká studia ve studentské perspektivě“, na rok 2022

Novinka
Kreativní laboratoř (VOICE)
Publikováno: 12. 5. 2022

Vyhlášení 1. kola vnitřní soutěže v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), „Středověká studia ve studentské perspektivě“, na rok 2022

Soutěž proběhne v termínu 10. 5. – 17. 6. 2022 a její výsledky budou zveřejněny k 30. 6. 2022. Více informací zde.

Tato vnitřní soutěž je koncipována jako finanční podpora studentských badatelských aktivit na FF UK, které se tematicky týkají středověku. O finanční podporu v 1. letošním kole soutěže se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet studenti doktorských a magisterských programů FF UK.

Přihlášky do soutěže (formulář zde) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (tajemnice programu).