Rada Progresu Q10 (Jazyk v proměnách času, místa, kultury) hledá k 1. 3. 2018 (až) pět nových členů týmu

Novinka
Centrum pro studium člověka a společnosti
Publikováno: 2. 2. 2018

Požadavky: interní zaměstnanec FFUK, zaměření odpovídající projektu (http://hrc.ff.cuni.cz/centrum-pro-studium-cloveka-a-spolecnosti/progres/ )

Zájemci nechť zašlou přihlášku do 15. 2. 2018 na adresu petr.cermak@ff.cuni.cz (přihláška musí obsahovat informace o výši úvazku na FFUK a o členství v jiných Progresech, odborné CV, přehled dosavadní odborné činnosti s důrazem na posledních pět let a konkrétní plán aktivit a výstupů v rámci Progresu s důrazem na rok 2018).