Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o pozici postdoka na období 08/2020 – 12/2020

Novinka
Kreativní laboratoř (VOICE)
Publikováno: 21. 5. 2020

Vítěz soutěže získá pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 10 000 Kč hrubé mzdy / DPP), a to po dobu 5 měsíců (1. srpna – 31. prosince 2020).

Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2020, nebo doktorand těsně před ukončením studia, který již odevzdal nebo do konce roku 2020 odevzdá a obhájí disertační práci, a který svou přihlášku do soutěže doprovodí vyjádřením svého školitele potvrzujícím stav práce a pravděpodobnost ukončení studia. Vítěz soutěže může na pozici nastoupit teprve s ukončením studia, avšak v každém případě na ní setrvá pouze do konce prosince 2020.

Žadatel do soutěže předkládá konkrétní výzkumný projekt (max. v délce 5 NS) v kterémkoli medievistickém oboru na období 08–12/2020. Podmínkou je, aby pro svůj projekt získal oborového garanta mezi členy rady Progresu Q07 (k jejímu složení viz https://hrc.ff.cuni.cz/progres/), případně aby se tento garant stal prostředníkem mezi žadatelem a specialistou na příslušném ústavu či katedře FF UK. Publikační výstup z tohoto projektu – v podobě přinejmenším studie v recenzovaném periodiku – nemusí vyjít do konce r. 2020, ale musí být v letošním roce připraven do tisku.

Rada při vyhodnocení dále přihlédne k tomu, zda je kandidát připraven podat do konce roku 2020 na FF UK výzkumný grant s výhledem na rok 2021 (v přihlášce postačí popis tohoto grantu max. v délce 1 NS). Součástí přihlášky do soutěže je rovněž aktuální CV a kopie doktorského diplomu, resp. u končících doktorandů příslušné vyjádření školitele (viz výše).

Soutěž probíhá ve dnech 18. května 2020 – 19. června 2020. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07, a to do 30. června 2020. Rada si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma. Proti rozhodnutí Rady není odvolání.

Přihlášky do soutěže, obsahující 1) popis projektu, 2) popis jeho předpokládaného publikačního výstupu, 3) CV a 4) výhled na grantovou spolupráci v rámci FF UK, je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz a barbora.kosikova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 19. června 2020.

Progres Q07 předpokládá, že další kolo soutěže bude vyhlášeno v roce 2021.

Případné dotazy lze zasílat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz či lucie.dolezalova@ff.cuni.cz.