Progres Q07 (Centrum pro studium středověku) vyhlašuje 1. kolo vnitřní soutěže pro rok 2018

Novinka
Kreativní laboratoř (VOICE)
Publikováno: 6. 3. 2018

Vyhlášení 1. kola Vnitřní soutěže v rámci programu Progres Q07 v roce 2018:
Centrum pro studium středověku

Pravidla soutěže:

1. Tato vnitřní soutěž je koncipována jako finanční podpora badatelských aktivit, které se tematicky týkají středověku.

2. Její 1. letošní kolo je otevřené, tj. o finanční podporu v soutěži se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet nejen interní členové Progresu Q07 a jeho afiliovaní doktorandi, ale i další pedagogové a studenti FF UK.

3. Přijetí finanční dotace zavazuje k dedikaci výstupu a k odevzdání zprávy o jejím využití.

 1. Dotace jsou určeny k podpoře konkrétních krátkodobých badatelských aktivit, jako jsou např.:
 • podpora přípravy medievisticky zaměřené doktorské disertační práce k publikaci
  • přihlásit se mohou doktorandi v závěrečné fázi práce na disertaci, s jejímž dokončením se počítá do konce roku 2018
  • součástí přihlášky do soutěže musí být aktualizovaný životopis žadatele a stanovisko jeho školitele
 • překlad odborného článku (k publikaci);
 • jazykové korektury;
 • vznik edice;
 • vznik překladu (včetně uměleckého);
 • repropráva k obrazové dokumentaci;
 • technologické průzkumy uměleckých děl;
 • zaplacení konferenčního příspěvku a cesta na konferenci;
 • badatelský pobyt v instituci;
 • dohody o provedení práce na konkrétní činnosti (odborné, technické i administrativní);
 • pozvání zahraničního hosta či hosta z jiného českého badatelského pracoviště;
 • nákupy odborných knih, databází;
 • pořízení nahrávky;
 • uspořádání výstavy či hudebního vystoupení
  • zde se podpora nevztahuje na pořádání hudebních vystoupení jako doprovodných programů jiných akcí;
 • dofinancování předtiskové přípravy a tisku publikace.

Částky za požadované služby by se měly pohybovat ve standardní a v ČR obvyklé cenové relaci. U publikačních výstupů mohou být hrazeny jen dílčí náklady skutečně realizované v letošním roce.

 1. O přidělení podpory rozhoduje Rada Progresu Q07 (k jejímu složení viz http://hrc.ff.cuni.cz/kreativni-laborator-voice/progres/). Ta si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma, ze základní součásti žadatele či žadatelky či od školitele/školitelky, jde-li o doktoranda/doktorandku. Proti rozhodnutí Rady není odvolání. Požadovanou částku může Rada přidělit v plné výši, přidělit ve snížené výši nebo nepřidělit.
 1. Soutěž proběhne v termínu 6. 3. – 31. 3. 2018 a vyhodnocena bude nejpozději k dubnu 2018. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 31. října 2018.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (tajemnice programu).

Přihláška_Vnitřní_soutěž_Progres_Q07_2018_1kolo