Kreativní laboratoř (VOICE)

Kreativita, reflexe, média

Osa Svobodná umění

Osa se soustředí na obory a témata neprofesního, reflektujícího a svobodného charakteru, tedy na to, co dává univerzitnímu vzdělání jeho jméno a charakter odlišující ho od jiných typů vzdělání, zejména technického a profesního.

Ideově osa vychází z klasického poslání svobodných umění jako umění hodných svobodného člověka.

Její motto představuje teze, že svoboda je podmínkou jakéhokoli poznání a jeho aplikace, stejně tak jako je podmínkou inovací a konkurenceschopnosti. Proto může na příslušné ose participovat jakákoli z univerzitních disciplín rozvíjející svůj neprofesní aspekt, a to ve smyslu, v jakém může být každá věda chápána jako věda o člověku, tedy o možnostech jeho poznání. V užším smyslu je osa především prostorem pro obory, které svobodný charakter vzdělání explicitně rozvíjejí.