Popis centra

Kreativní laboratoř představuje v českém prostředí unikátní výzkumnou infrastrukturu, která umožňuje vystoupit z dosavadních schémat myšlení o vědě, umění a technologiích tím, že systematicky překračuje jejich tradiční pojetí a překresluje jejich hranice. Klíčovým tématem výzkumu je původ a místo konceptu kreativity v euroatlantickém prostoru, jenž je doménou svobodné společnosti.

Ve své činnosti vychází centrum z toho, že modelem této společnosti ve vztahu ke svobodnému vzdělání je právě univerzita, nově akcentující svoji společenskou otevřenost. Ta se ovšem netýká jen myšlenkové oblasti, ale přímo rozvíjí následující tři určující aspekty moderní Evropy:

  • tvořivě přispívat ke schopnosti adaptovat se na rozpory a krize současnosti,
  • měnit sebe sama prostřednictvím vlastní kritiky,
  • řešit své krize a vnitřní konflikty účinněji než jen opakováním minulých způsobů řešení.

Výzkum kreativity jako takový reflektuje tyto schopnosti na bázi všestranné analýzy konceptu tzv. sebeutvářejících (autopoietických) systémů, k nimž vedle společnosti – zejména současné propojené společnosti – řadí např. hospodářství, politiku, vědu, literaturu, náboženství, média, školství apod. Klade přitom důraz na sebereflektivní stránku autopoiesis, jak je tradičně rozvíjena ve filosofii a nově nachází uplatnění v rámci pragmatických teorií jazyka, poznání a kultury, teoriích autonomie literárního pole, kognitivních věd či umělé inteligence.

Výsledky výzkumu si centrum klade za cíl zprostředkovat odborné i laické veřejnosti. Zároveň chce jejich prostřednictvím rozvíjet a kultivovat debatu jak mezi humanitními vědami a vědami exaktními, tak ve vztahu k průmyslu, mj. v provazbě na kreativní průmysl, a to skrze rozvíjení spolupráce směřující k vytváření kreativních klastrů a inkubátorů. K oblasti aplikovaného výzkumu patří i rozvoj digital humanities.

Složení rady:

1. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
(Ústav anglického jazyka a didaktiky)

2. prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
(Ústav hudební vědy)

3. doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
(Ústav filosofie a religionistiky)

4. prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
(Ústav anglofonních literatur a kultur)

5. doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
(Katedra filmových studií)

6. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
(Ústav české literatury a komparatistiky)

7. doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.
(Ústav románských studií)

 

Tajemník rady: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (Ústav filosofie a religionistiky)

 

Zápisy z jednání Rady centra:

Zápis z jednání_VOICE_ 3_10_2017