Institut pro studium strategických regionů UK

Místo, identita, kontext

Osa Areálová studia

Osa si klade za úkol naplnit unikátní badatelský potenciál FF UK spočívající v jejím oborovém rozrůznění při zkoumání světa v jeho multikulturní a multilingvní perspektivě. Akcentuje především poznání jedinečnosti (lokality, události, osobnosti, díla), skrze nějž má být zprostředkován vztah k pluralitě v její pozitivní, nefragmentarizované podobě.

Kvalita této osy spočívá jednak v poznání konkrétních areálů a jejich společensko-kulturních specifik, ale zároveň v komparaci a nahlížení souvislostí geografických, historických i konceptuálních, tedy širšího kontextu.

Zabývá se proto otázkami migrace, diskriminace, jazykových a kulturních kontaktů, konfliktů a bezpečnosti.