Institut pro studium strategických regionů UK

Místo, identita, kontext

Osa Areálová studia

Osa si klade za úkol naplnit unikátní badatelský potenciál FF UK spočívající v jejím oborovém rozrůznění při zkoumání světa v jeho multikulturní a multilingvní perspektivě. Akcentuje především poznání jedinečnosti (lokality, události, osobnosti, díla), skrze nějž má být zprostředkován vztah k pluralitě v její pozitivní, nefragmentarizované podobě.

Kvalita této osy spočívá v poznání konkrétních areálů a jejich společensko-kulturních specifik a zároveň v komparaci, interakcích a nahlížení měnících se souvislostí.

Zabývá se proto otázkami kulturních identit, migrace lidí i myšlenek, jazykových a kulturních kontaktů i konfliktů, různých perspektiv, univerzalismu a možností porozumění. Přístup této osy je založen na metodologicky inovativních postupech propojujících humanitní a sociální vědy.