Badatelské týmy

Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání

Digitální technologie se stále častěji používají ve formálním i neformálním vzdělávání. Učitelé a studenti mají dnes k dispozici množství multimediálních pomůcek, animovaných děl, počítačových simulací a výukových her. Ačkoliv mají tyto pokročilé multimediální materiály značný výukový potenciál, máme v současné době jen omezenou znalost toho, jaké konkrétní prvky těchto materiálů a v jakém kontextu přispívají k procesu učení. Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání se zabývá výzkumem vzdělávacích efektů těchto materiálů, zejména animovaných seriálů a výukových počítačových her, a jejich experimentálním vývojem. Cílem laboratoře je systematicky zkoumat, jaké atributy těchto materiálů vedou k nejlepším vzdělávacím efektům. Členové laboratoře se v minulosti podíleli mimo jiné na vývoji úspěšných výukových simulací Evropa 2045 a Československo 38-89. Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání je společným projektem Matematicko-fyzikální a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a spolupracuje s dalšími českými a zahraničními partnery.

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

Cyril Brom (Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK)
Hlavní řešitel
Vít Šisler (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK)
Spoluřešitel
Tereza Hannemann (Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK)
Postdoktorandka

Další členové týmu

Doktorandi:

Lukáš Kolek (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK)
Jakub Gemrot (Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK)

Externisté

Jiří Lukavský (Psychologický ústav AV ČR)

Granty:

PRIMUS/HUM/03 – Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání

Kontaktní osoba

Cyril Brom / Vít Šisler